Kuriózne prepojenie slepoty a schizofrénie

U nikoho, kto je kortikálne slepý, nebola hlásená žiadna schizofrénia. Ani jeden prípad. Vedci si myslia, že to znamená toto.